EngelsNederlands
afternoon middag
awake wakker
a day een dag
a week een week
an hour een uur
calendar kalender
clock klok
dark donker
evening avond
Friday vrijdag
half past ten half elf
last week vorige week
lazy lui
Monday maandag
morning ochtend
nine o'clock negen uur
once a week één keer per week
Saturday zaterdag
Sunday zondag
Tuesday dinsdag
Thursday donderdag
today vandaag
tomorrow morgen
the time de tijd
the watch het horloge
to get up opstaan
to rush haasten
to sleep slapen
to wake up wakker worden
Wednesday woensdag