EngelsNederlands
address adres
by bicycle op de fiets
by boat met de boot
by bus met de bus
by car met de auto
by plane met het vliegtuig
by train met de trein
crowded vol
east het oosten
fast snel
first eerst(e)
in a hurry gehaast
metre meter
north het noorden
on foot te voet, lopend
platform perron
quickly snel
railway station station
second tweede
slowly langzaam
south het zuiden
taxi driver taxi chauffeur
third derde
ticket (trein)kaartje
to ask the way de weg vragen
to depart vertrekken
to travel reizen
trip reis
west het westen