Thema 1 les 1: Je hart, de rode motor

Thema 1 les 2: Transport door de bloedbaan

Thema 1 les 3: Leven van de lucht

Thema 1 les 4: Bloed op de stoep

Thema 2 les 1: Brood op de plank

Thema 2 les 2: Stap voor stap

Thema 1 les 3: Leven van de lucht

Thema 1 les 4: Bloed op de stoep

Thema 3 les 1: Waar zijn al de dino's heen?

Video's

Begrippen

de fauna
Alle dieren die in een gebied leven, noem je de fauna van dat gebied.
de flora
Alle planten die in een gebied groeien, noem je de flora van dat gebied.
het fossiel
Een restje van een plant of dier dat van steen is geworden.
het klimaat
De gemiddelde temperatuur en vochtigheid in een gebied.
het voedselaanbod
Het eten dat aanwezig is voor een dier.

Thema 3 les 2: De natuur in evenwicht.

Video's

Begrippen

het milieu
De omgeving waar mensen en dieren in leven.
het natuurlijk evenwicht
Een leefomgeving waarin planten en dieren op een gezonde manier kunnen samenleven.
de overbejaging
Het wegnemen van veel dieren doordat mensen op ze jagen.
de voedselketen
Een rij van dieren en planten die elkaar opeten. (Bijvoorbeeld: De otter eet grote vissen, de grote vissen eten kleineren vissen en de kleine vissen eten waterdiertjes).

Thema 3 les 3: Kappen met kappen

Video's

Begrippen

de leefomgeving
De omgeving waarin dieren en planten leven en groeien.
de natuurbescherming
Het nemen van maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur behouden blijft.
het oerbos
Een heel oud bos waarop de mensen geen invloed hebben gehad.

Thema 3 les 4: Costa del Holland

Video's

Begrippen

het broeikaseffect
Het verschijnsel dat het op aarde langzaam warmer wordt doordat er steeds meer koolzuurgas in de lucht komt.
de fotosynthese
Het proces waarbij een plant van koolzuurgas, water en zonlicht zelf suikers en zetmeel maakt.
de groene energie
Energie die het milieu nier vervuilt, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.
de zeespiegelstijging
De stijging van de hoogte van het zeewater. Volgens onderzoekers stijgt de hoogte van de zeespiegel.